+Kitesurfing EGIPT – Soma Bay

Afryka

Kitesurfing EGIPT – Soma Bay

+Kitesurfing Wyspy Zielonego Przylądka – Sal

Afryka

Kitesurfing Wyspy Zielonego Przylądka – Sal

+Kitesurfing MAURITIUS

Afryka

Kitesurfing MAURITIUS

+Kitesurfing KENIA

Afryka

Kitesurfing KENIA

+Kitesurfing ZANZIBAR

Afryka

Kitesurfing ZANZIBAR

nasze kierunkina mapie

Kontakt